Δισύλλαβες Λέξεις (απλής φωνοτακτικής δομής)

Το νέο μας υλικό περιλαμβάνει 57 κάρτες με 66 δισύλλαβες λέξεις απλής φωνοτακτικής δομής (σύμφωνο, φωνήεν, σύμφωνο, φωνήεν) και ταυτόχρονα την εκάστοτε λέξη μέσα σε πλαίσιο πρότασης. Οι κάρτες έχουν οπτικοποιημένες τις λέξεις και τις προτάσεις με σκοπό την ευχάριστη ενασχόληση του παιδιού με αυτές.

Στόχος των καρτών είναι η ορθή και καταληπτή ομιλία του παιδιού , ώστε να συντονίσει όσο καλύτερα γίνεται τους αρθρωτές του.

Το αρχείο μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή.

 Εκτυπώστε τις κάρτες στο μέγεθος που θέλετε και πλαστικοποιήστε τις κάρτες για να αντέξουν στο χρόνο.

12,00 €