Η λογοθεραπεία σχετίζεται με:

Φωνολογία, Εκφραστικότητα, Σύνδεση, Αποδοχή, Ευχέρεια, Επικοινωνία, Άρθρωση, Γλώσσα, Φωνή, Λάρυγγα, Φωνητικές Χορδές, Δυσφαγία, Σύνταξη, Πραγματολογία, Σημασιολογία, Έρευνα, Αξιολόγηση, Διάγνωση, Αποκατάσταση, Θεραπεία.